ОПИСАНИЕ/ПЛАН Стадартен Бизнес Корпоративен Корпоративен+
Дисково
пространство
200 MB 600 MB 1000 MB 2000 MB
Месечен трафик 2 000 MB 7 000 MB 10 000 MB 20 000 MB
Собствен панел за администриране на хостинга CPanel X CPanel X CPanel X CPanel X
Собствен пощенски сървър /smtp и pop.домейн.com/ да да да да
Пощенски кутии 100 250 500 неограничено
WEB пощенски кутии Neomail, Horde,
SquirrelMail
Neomail, Horde,
SquirrelMail
Neomail, Horde,
SquirrelMail
Neomail, Horde,
SquirrelMail
Пощенски листи 10 25 50 неограничено
Под-домейни 50 1 50 3 00 неограничено
MySQL Database 1 10 50 неограничено
Ftp Accounts 10 50 100 неограничено
Parked Domains 1 5 10 неограничено
Addon Domains - 1 3 неограничено
Fantastiko tools /над 60 script за инсталация/ да да да да
1 Месечно
Предплащане
10.00 лв. 15.00 лв. 25.00 лв. 45.00 лв.
12 Месечно
Предплащане
60.00 лв. 120.00 лв. 260.00 лв. 470.00 лв.
Допълнителни Услуги Затвори